Što je logopedska terapija?

Logopedska terapija sastoji se od tehnika i aktivnosti usmjerenih na poboljšanje cjelokupne komunikacije rješavanjem kašnjenja i poremećaja u ekspresivnom/receptivnom govoru, artikulaciji, oralnoj motoričkoj disfunkciji, apraksiji govora, društvenom jeziku, tečnosti (mucanje), hranjenju i gutanju te kognitivnim vještinama. Ovo su neke prednosti logopedske terapije:

  1. Pomaže u komunikaciji

Pruža djeci bez glasa način da komuniciraju putem nepotpomognute i/ili potpomognute komunikacije, Terapija nije samo govor; uključuje i jezik. Mnogi ljudi imaju pogrešno mišljenje da je logopedska terapija samo govor, ali ona je mnogo više od toga.

  1. Pomaže u socijalnim vještinama

Odgovarajuće pragmatične/socijalne vještine ključna su komponenta za interakciju s drugima. Kada imate ograničen ili nemate funkcionalan govor, pragmatične jezične vještine često su značajno odgođene i poremećene. Društvene vještine mogu se ciljano usmjeriti korištenjem video modeliranja, igranja uloga, specifičnih terapijskih aplikacija, društvenih priča i drugih raznih strategija i alata.

  1. Pomaže pri čitanju

Kašnjenje govora može uzrokovati probleme pri slušanju, čitanju i pisanju. Vještine čitanja i pismenosti mogu značajno pomoći u komunikaciji. Kada znate sricati, možete slobodno komunicirati. Podučavanje ovih bitnih vještina može biti ključ bolje komunikacije s drugima.

  1. Poboljšava alternativne metode komunikacije

Rad na drugim strategijama za pomoć pri komunikaciji kao što su geste, znakovni jezik, aproksimacije, vokalizacija i/ili druga sredstva komunikacije. Kao ljudi, komuniciramo potpunim komunikacijskim pristupom – govorom, izrazima lica, gestama, kontaktom očima, pisanjem, tipkanjem i mnogim drugim oblicima komunikacije.

  1. Smanjuje komunikacijske frustracije

Logoped pomaže djeci poboljšati komunikacijske vještine s drugom djecom i odraslima. Usmjeren je na poboljšanje govornih mišića kroz posebne vježbe koje uključuju ponavljanje zvukova i oponašanje logopeda.

Baltazar Didaktika nudi široki asortiman opreme i pomagala za logopedske kabinete. Ponudu provjerite u našem web shopu!