Što je didaktika?

Didaktika je grana pedagogije koja se bavi teorijama, idejama, načelima i uputama koje su usmjerene uspješnom provođenju odgojno-obrazovnog procesa. Pedagogija kao znanost istražuje odgoj i obrazovanje na značajno višoj teorijskoj razini od didaktike, koja je u većoj mjeri praktično usmjerena.

Didaktika u velikoj mjeri koristi teorijske modele koji su razvijeni u filozofiji, psihologiji i sociologiji, kao i različite pedagoške teorije i postavke, a posebno teorijske modele poučavanja i učenja. Zbog različitih polaznih teorija i postavki, didaktički koncepti mogu biti međusobno nesuglasni ili oprečni.

Stariji didaktički koncepti bili su usmjereni prema poučavanju i nastavniku, dok se noviji koncepti više usmjeravaju prema učeniku i procesu učenja. Za uspješno je poučavanje sve važnije poznavati osobine učenika i načine učenja te njima prilagođavati pristupe i metode poučavanja.

Cilj didaktike je da bi učenje (što je više moguće) moralo biti u suglasju s razvojnim potrebama i mogućnostima svakog djeteta.

Baltazar Didaktika nudi bogat program didaktičkih igračaka i pomagala za sve uzraste koje će zadovoljiti kako potrebe djeteta, tako i roditelje. Bilo da je riječ o sportu, rehabilitaciji ili edukaciji, ovdje će svatko pronaći nešto za sebe!