Optička klupa s opremom

Optička klupa s opremom

Dim. 101 x 6,5 x 20 cm

Potrebna registracija
  • Opis

Opis

QH0019

Sadrži: svjetiljka sa žaruljom, 5 držača, set od 3 dijagrama, zaslon s držačem, 4 konveksne leće, 2 konkavna leća

Dim. 101 x 6,5 x 20 cm