Južno Hrvatsko Primorje- Geografska karta

Južno Hrvatsko Primorje- Geografska karta

Mjerilo: 1 : 200 000

Dimenzije proizvoda (šxv): 185 x 133 cm

Vrsta proizvoda: Geografska zidna karta kaširana na platno s letvicama

Izdavač: HRVATSKA ŠKOLSKA KARTOGRAFIJA

Dodatno: Odobrenje za uporabu pomoćnih nastavnih sredstava u školama izdano od Agencije za odgoj i obrazovanje

Potrebna registracija
Kategorije: , ,
  • Opis

Opis

Južno Hrvatsko primorje na ovoj karti obuhvaća srednju i južnu Dalmaciju sa srednjodalmatinskim priobaljem, otočjem i srednjodalmatinskom zagorom te južnodalmatinskim priobaljem i otočjem. Na sjeveru zbog položaja i mjerila duboko zadire u sjevernodalmatinski zaobalni i zagorski prostor. Uočavanje dinarskog pružanja, bogatstava rijeka i jezera, razvedenost obale i otoka omogućuje učeniku učenje o gospodarskoj vrijednosti i valorizaciji prostora čije se naznake simbolima nalaze prikazane na karti i u tumaču. Uz to, ovdje se nalazi i mala detaljna karta administrativno-teritorijalne podjele toga prostora.