Rower

-Širina: 0,88 m

-Duljina: 1,11 m

-Visina: 0,90 m

Potrebna registracija
Kategorija:
  • Opis

Opis

-Sprava ima zadatak izgradnju i pojačanje ramenog pojasa

-Širina: 0,88 m

-Duljina: 1,11 m

-Visina: 0,90 m

-Minimalni potreban prostor: 4,10 m x 3,88 m

-Dubina temelja: -0,80 m