Dijagram brojeva 1-5

Otkrivanje i kombiniranje brojeva i simbola

Potrebna registracija
  • Opis

Opis

E522176

Otkrivanje i kombiniranje brojeva i simbola.

Brojevi 1-5 vizualiziraju se na različite načine: brojevima, kockicama, dijelom kruga, zvijezdama i kvadratima.

Sadržaj:

Drveni okvir (34x34cm)

25 plastičnih kartica