• Opis

Opis

art. 102

Sadrži:

  • 5 blokova
  • 4 baze s rupom od 25 mm
  • 4 obruča (1ø60 cm – 1ø65 cm – 2ø50 cm)
  • 12 stupova (duljine 110 cm)
  • 2 konusa bez rupa (30 cm h)
  • 2 kopče